altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulu Kararları Karar No: 102-103-104-105 / 108-109-110-111

15 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29980 (2.Mükerrer)

—  Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 Tarihli ve 102 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 Tarihli ve 103 Sayılı Kararı ve Eki 202/I Sayılı Genelge Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun, Yurt Dışı Sandık Kurullarının, Yurt Dışı Temsilciliklerde Oyları Saklamak ve Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna Ulaştırmakla Görevli Sandık Kurulları ile Yurt Dışı Oyların Sayım ve Dökümü ile Görevli Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Yurt Dışında Oy Verme İşlemleri

—  Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 Tarihli ve 104 Sayılı Kararı ve Eki 203/I Sayılı Genelge Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Yurt Dışında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy Pusulalarının Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna Ulaştırılması, Kargo İşlemleri ve Süreci ile Sınır Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve Esasları

—  Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 Tarihli ve 105 Sayılı Kararı ve Eki Anayasa Değişikliği  Halkoylamasında Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin 145/I Sayılı Genelge

—  Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 Tarihli ve 108 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 Tarihli ve 109 Sayılı Kararı

—  Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 Tarihli ve 110 Sayılı Kararı ve Eki SEÇSİS- SSPS Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları Gösterir Genelge

—  Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 Tarihli ve 111 Sayılı Kararı