tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sürecinde 195 Sayılı Kanun Kapsamında Yürürlükte Bulunan Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin Genel Kurul Kararı (No: 215)

24 Şubat 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31405

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI SÜRECİNDE 195 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUATIN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARI

Karar No: 215                               Karar Tarihi: 17 Şubat 2021

Resmi ilan ve reklamların yayınından beklenen amacın gerçekleştirilmesini sağlamak için bu ilan ve reklamların dağıtım esasları ile süreli yayınlara yükletilecek vasıf ve vecibelere ilişkin esas ve usuller 02/01/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu teşkiline dair Kanunun 2, 34, 35, 36 ve 53. maddelerine göre Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından kabul edilerek, 05/10/2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle gündelik yaşamın bir parçası olan süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış ve kadro sayısı bakımından olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdürebilmeleri mümkün görülememektedir.

Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı süreli yayınların, Covid-19 salgınından asgari düzeyde etkilenmesi ve mevzuat gereği yükletilen vecibelerin yerine getirilememesi nedeniyle mağdur olmamaları için Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin Ek 2. maddesi kapsamında yapılan uygulamalardan yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumunun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecektir.

2. Gazetelerin Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 46,66, 72, 73, 79 ve 81. maddelerine göre aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşlerde salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adetleri şartları uygulanmayacaktır.

3. Resmi ilan ve reklam yayınıyla alakalı gazeteler ile yalnız reklam yayınlama hakkını haiz süreli yayınlar, yayın yerlerinde yetkili makamlarca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilen günler için Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 27. maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç), (d) ve (ğ) bentlerinden muaf tutulacaklardır.

4. İşbu Genel Kurul Kararının 1, 2 ve 3. maddelerinde yer alan kararlar 30/04/2021 tarihine kadar uygulanır.

İşbu Genel Kurul Kararının 1, 2 ve 3. maddelerinde yer alan kararların bir kısmının veya tamamının uygulama süresinin 30/04/2021 tarihinden sonra altı ay süreyle uzatılabilmesine; ayrıca Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından kabul edilen Yönetmelikler ve Genel Kurul kararları hakkında pandemi tedbirleri kapsamında gerekli görüldüğü takdirde bu tarihten sonra Kurum Genel Kurulu toplanıncaya kadar Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.