Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2016/2

11 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29798

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, 29.04.2016 tarih ve 29698 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 30 Temmuz – 8 Ağustos 2016 tarihleri arasında Ankara ilinde yapılacağı duyurulan ve ertelenen 2016/2 dönemi Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları 26 Ağustos-5 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

26 Ağustos – 5 Eylül 2016 tarihleri arasında Ankara ilinde yapılacak olan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına, 30 Temmuz – 8 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacak sınav için alınmış başvurulara göre, başvurusu kesinleşen adaylar katılacaktır.

İlan olunur.

Bu Yazıyı Paylaşın