Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (BKK 2016/8478)

18 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29657

Karar Sayısı: 2016/8478

Ekli “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 13/1/2016 taihli ve 142406 sayılı yazısı üzerine, 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16 ncı ve 172 nci, 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/1/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

Karar Metni İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın