altinoz.com.tr

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Hakkında Karar (Karar Sayısı: 818)

14 Mart 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30714

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 818

Ekli “Yatırım Ortamım İyileştirme Koordinasyon Kurulu Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

13 Mart 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.