altinoz.com.tr

MEB Genelgesi 2019/4 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7) Hakkında Genelge

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı

Sayı : 14424368-10.06.01 -E. 3092958

12.02.2019

Konu : Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7)

GENELGE

2019/4

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karamamesi’nin 323. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin gereği olarak Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların büyük onarım ve tadilat iş ve işlemlerinin koordinasyonu İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların, gayrimenkullerinin sermaye bölümüne dahil olacak büyük onarım giderleri aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir:

1) Bakanlığımıza bağlı okul ve birimlerde ihtiyaç duyulan büyük onarımların eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde planlanıp yürütülmesi, yaz ve sömestr tatili dönemlerinde süresi içinde başlanıp bitirilmesi esastır.

2) Büyük onarım ve tadilat işleri ile ilgili planlama yapılırken:

a) Bir sonraki yılın büyük onarım ve tadilatla ilgili hazırlıklarının, Ekim ayının başında okullardan yazılı taleplerin alınması ile başlatılması,

b) Taleplerin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Ekim ayının son gününe kadar onaylanması ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi,

c) Aralık ayının sonuna kadar söz konusu okullar ile ilgili keşif ve metraj çalışmalarının İl Milli Eğitim Müdürlüklerince tamamlanması ve Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

3) Bakanlığımızca büyük onarım ve tadilat ödenekleri ile ilgili planlama çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, ödeneklerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için ödenek isteme yazısı ile birlikte:

a) İl Valiliğince büyük onarım çalışmaları yapılacak eğitim binaları ve bu binalara ait bilgileri içeren tabloların (Büyük Onarım Planlama) büyük onarım giderleri bütçe tertipleri (06.7) bazında (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) hazırlanması,

b) Valilik teknik elemanlarınca keşif ve metraj çalışması tamamlanmayan ve ihale dosyası hazır hale gelebilecek olmayan büyük onarım işleri için ödenek istenmemesi ve ödenek taleplerinin bu doğrultuda yapılması,

c) Bir eğitim kurumunun eklentisi olması durumunda, her bir eklentinin büyük onarım ve tadilatı için ayrı ayrı keşif düzenlenip talebin tek bir teklif formu ile gönderilmesi gerekmektedir.

4) Bakanlığımızca, Valiliklerden gelen talepler doğrultusunda büyük onarım ve tadilat işleri ile ilgili bütçe tertipleri bazında ve bütçe imkanları dahilinde ödenek planlaması hazırlanacaktır. Hazırlanan Detay Uygulama Planına göre belirlenen ödenekler bütçe tertiplerine göre Valiliklere bildirilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca serbest bırakılma

Tamamı için tıklayınız.