altinoz.com.tr

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 29)

05 Şubat 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30677

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 29

MADDE 1- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “görevlerine” ibaresi “görevleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeliklerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan “TÜRKİYE MAARİF VAKFI MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ” satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan “NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞKANI” satın “NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANI” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan “TÜRKİYE KALKINMA BANKASI GENEL MÜDÜRÜ” satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı cetvelde yer alan “DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELERİ” satırı yürürlükten kaldırılmış ve (I) sayılı cetvele “DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELERİ” satın eklenmiştir.

MADDE 6- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı cetvelde yer alan “TÜRKİYE KALKINMA BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI” satın yürürlükten kaldmlmıştır.

MADDE 7- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı cetvelde yer alan “ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ” satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (II) sayılı cetvelde yer alan “TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU VE DANIŞMA KURULU ÜYELERİ” satırı “TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

4 Şubat 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI