Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/13)

31 Ağustos 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30170

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 8/1/2010 tarihli ve 27456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Bu Yazıyı Paylaşın