altinoz.com.tr

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2)

19 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29688 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 25/8/2009 tarihli ve 27330 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-1, Ek-2, Ek-6 ve Ek-10’u ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/8/2009 27330 Mükerrer
EKLER
Ek-1     Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Ek-2     Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
Ek-6           Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
Ek-10         Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı