altinoz.com.tr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi Üyeliği Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 62)

17 Mayıs 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31130

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 62

MADDE 1- (1) 11/10/1983 tarihli 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi Devlet üniversitelerinde öğretim üyeliği görevi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi üyeliği görevi birleşebilir.

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

16 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI