Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29782

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “1/7/2016” ibareleri “1/1/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/7/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
17/12/2011 28145
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 4/4/2012 28254
2- 10/1/2013 28524
3- 7/1/2014 28875
4- 30/12/2014 29221 mükerrer
5- 31/12/2015 29579
Bu Yazıyı Paylaşın