altinoz.com.tr

Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21 Şubat 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30693

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin EK-1’indeki Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri başlıklı Bölüm-1’de yer alan İzinli Maddeler listesindeki EprinomektinFluazuron ve İzofluran isimli aktif maddelere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı listede yer alan “Alanin” satırından sonra gelmek üzere “Alarelin”, “Borik asit ve boratlar” satırından sonra gelmek üzere “Bromelain”, “Doksisiklin” satırından sonra gelmek üzere “Domuz Prolaktin”, “Fluniksin” satırından sonra gelmek üzere “Fluralaner”, “Solidagovirgaurea” satırından sonra gelmek üzere “Solvent Nafta” isimli aktif maddelere ait aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
 7/3/2017

30000