Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı

16 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30334

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Su Ürünleri Tescil Komitesi)’nden:

KARAR NO: 2

KARAR TARİHİ: 24.05.2017

BAŞVURU SAHİBİ: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

BAŞVURUYA KONU TÜRLER: Tanımları morfolojik özellikleri, biyolojik özellikleri, genetik özellikleri ve diğer özellikleri belirtilmiş olan Doktor Balığı (Garra rufa), Hamsi (Engraulis encrasicolus) ve İnci Kefalinin (Alburnus tarichi) tescil edilmesine,

KULLANIM AMACI:

HUKUKİ DAYANAK: 08/08/2012 tarih ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik”

KARAR: Su Ürünleri Tescil Komitesi tarafından 2017 yılı olağan toplantısında alınan kararlar

1 – Tescili için başvurulan, Doktor Balığı (Garra rufa), Hamsi (Engraulis encrasicolus) ve İnci Kefalinin (Alburnus tarichi) tescil edilmesine,

2 – Sülük ile ilgili genetik bilgilerin yetersiz olduğu, bu bilgilerin tamamlanarak bir sonraki Tescil Komitesi Toplantısında tekrar görüşülmesine,

3 – Özel sektör tarafından tescili talep edilen hibrit tür Royal dentex (Egeli)’in tescil sürecine alınmış olup, teknik olarak çalışmalara devam edilmesine fakat bu süreçte Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından hibrit türe üretim izni verilmesine,

4 – Cyprinion macrostomus türünün tescil için hazırlık çalışmalarının yapılmasına,

5 – Gelecek dönem için endemik ve/veya ekonomik öneme sahip türlerin tescil hazırlık çalışmalarının yapılmasına,

6 – Tescili yapılacak ve/veya yapılması planlanan türlerin genetik çalışmalarının Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılmasına,

karar verilmiştir.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın