Basit Usul Mükellefleri Beyanname Verecek mi?

Şimdi bizler gibi işin vergileme bölümünde yer alanlar, yazının başlığını müstehzi bir gülümsemeyle karşılamış olabilirler ama, yine de vergi vermeyeceğinden zaten gayet emin olan basit usul mükelleflerini beyanname verip vermeyecekleri konusunda da aydınlatalım.

VERGİ YOK!

Basit usul mükellefleri zaten uzun zamandır vergi vermiyorlar.

Bu vergi vermeme işi o kadar benimsenmiş durumda ki, her yıl 1 defa verilen yıllık gelir vergisi beyannamesinin damga vergisine itiraz edildiğini görmüşlüğümüz var çok çıkmış diye.

Zaten Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/15. maddesi 2021 yılında 14.000 TL. lik bir kazanç istisnası tanıdığı için hiç kimse bu miktarın üzerinde bir kazanç elde etmiyordu ki, 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun imdada yetişti ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklendi:

“Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası:

MÜKERRER MADDE 20/A – Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır.”

Yani miktarına bakılmaksızın basit usul kazançları vergi dışı bırakıldı.

BEYANNAME YOK!

Hal böyleyken, ortada bir gelir de olmadığına göre, kazançları sadece “Basit Usulde Vergilendirilen” mükelleflerin, “2021” vergilendirme döneminde elde ettikleri kazançlara ilişkin “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi” (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin) (1001C) vermelerine gerek kalmadı.

Yani böylelikle “çok çıkmış” diye itiraz edilen damga vergisi de ortadan kalktı.

PEKİ YANDAKİ DÜKKÂN?

Yandaki dükkân için değişen bir şey yok. Eğer gerekli şartların herhangi birini taşımıyorsa, o, kazancı ne olursa olsun beyan etmeye, beyan ettiği gelirin de % 15 oranında gelir vergisini ödemeye devam edecek.

Biliyorsunuz, zor olan adil olmaktır. Ne yazık ki vergileme de artık adil değil.

Bunun sakıncaları çok kısa sürede görülecek. Hatta bu uygulamalardan vazgeçilecek.

Ama koparılan bu “bağ” yeniden nasıl kurulacak, bunu da zaman gösterecek.

Sonuç olarak; vergi yok, beyanname yok, kayıt kuyut yok.

Yol bir müddet daha açık.

Dewamke.

Bu Yazıyı Paylaşın