altinoz.com.tr

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

11 Ocak 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31005

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2.1.B-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tamamı için tıklayınız.