altinoz.com.tr

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

11 Ocak 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31005

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Karar No: 2019/6

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 29/11/2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Tamamı için tıklayınız.