tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08 Eylül 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31592 (Mükerrer)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

MADDE 1 – 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin EK II, EK III, EK IV, EK V ve EK VI’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız