Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/07/2018 Tarihli ve 7954 Sayılı Kararı

17 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30481

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar Tarihi: 12/07/2018

Karar No: 7954

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/07/2018 tarihli toplantısında; Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği’nin “Piyasa İşletim Usul ve Esasları” başlıklı 19 uncu maddesinde yer alan “(1) Kurul, gerek gördüğü hallerde piyasada faaliyet gösteren ilgili kişilerin görüşünü alarak yahut gerekmesi halinde resen PUE’de değişiklik yapabilir.'” ve Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esasları (PUE)’nm “Değişiklikler” başlıklı 12 nci maddesi altında yer alan “12.1.5. Bu Usul ve Esaslarda Kurul Karan olmaksızın değişiklik yapılamaz.” hükümleri çerçevesinde PUE’de değişiklik yapılması hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1- PUE’nin İçindekiler Bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın