SGK Genelgesi 2017/21 Kurum Alacaklarının 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması