BKK 2016/9023 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa Ekli Telsiz Ücretleri Tarifesinde Yer Alan Hizmet Kalemleri Hakkında Karar

03 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29790

Karar Sayısı : 2016/9023

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa ekli telsiz ücretleri tarifesinde yer alan hizmet kalemleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 30/6/2016 tarihli ve 48739 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 46 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

4/7/2016 TARİHLİ VE 2016/9023 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa ekli telsiz ücretleri tarifesinin;

a)    “1. TELSİZ RUHSATNAME ÜCRETLERİ” başlığı altında bulunan “f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)” başlıklı bölümünün (1), (3), (4), (5) ve (6) numaralı sıralarında yer alan hizmet kalemleri yürürlükten kaldırılmıştır.

b)    “2. TELSİZ KULLANMA ÜCRETLERİ (HER YIL İÇİN)” başlığı altında bulunan “f. Uydu yayın ve haberleşme sistemleri (yüzer araç ve hava araçlarında monteli olarak kullanılanlar hariç)” başlıklı bölümünün (1), (3), (4), (5) ve (6) numaralı sıralarında yer alan hizmet kalemleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür,

Bu Yazıyı Paylaşın