SGK Duyurusu Geriye Yönelik Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri

T.C.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Yüksek Hakem Kurulu Kararlarına İlişkin Duyuru

Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik olark aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ile sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin işlemlerde sözleşmenin imza tarihinin mi yoksa kararın taraflara tebliğ tarihinin mi esas alınması gerektiği hususunda ünitelerimizde oluşan tereddütlere istinaden konu Genel Müdürlüğümüz nezdinde incelenmiştir.

Bilindiği gibi toplu iş sözleşmesi, işçi sendikaları ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren tarafından imzalanmaktadır ve Kanuna göre ancak bu sıyalınların Kanunda belirtilen durumlarda Yüksek Hakem Kuruluna başvurma hak ve yetkisi bulunmaktadır.

Buna Bağlı olarak, Yüksek Hakem Kurulu Kararlarının da taraf sendikalara ve kararda taraf olarak yer alan ancak sendika üyesi olmayan işverene gönderileceği açıktır.

Bu nedenle; bağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen, toplu iş sözleşmesi akdedilen işyerlerinden dolayı toplu iş sözleşmesine istinaden geriye yönelik olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve sigorta primlerinin ödenmesinde Yüksek Hakem Kurulu kararlarının;

Şayet işveren toplu iş sözleşmesinin, dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı olan sendikaya üye ise taraf sendikalara,

İşveren herhangi bir sendikaya üye olmamakla birlikte toplu iş sözleşmesinin dolayısıyla Yüksek Hakem Kurulu kararının tarafı ise bu durumda işverene,

ulaştığı tarihin esas alınması gerekmektedir.

Bu itibarla, Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş sözleşmelerine istinaden geriye yönelik olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ile sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin işlemlerde, yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin sürelerin, yukarıda belirtilen tarihler esas alınarak tespit edilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın