tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

8 Nisan Romanlar Günü ile İlgili 2021/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

08 Nisan 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31448

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: 8 Nisan Romanlar Günü

GENELGE

2021/7

8 Nisan 1971 tarihinde farklı ülkelerden gelen Roman delegelerin katılımıyla toplanan Dünya Roman Kongresinde, ayrımcılıkla mücadelede işbirliğini teşvik eden kararlar alınmış ve Uluslararası Roman Komitesi adı resmiyet kazanmıştır. Komitenin 1990 yılındaki toplantısında 8 Nisan tarihinin Dünya Romanlar Günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Ülkemizde Roman vatandaşların sorunları ve bunlara çözüm önerileri en üst düzeyde ele alınmış; Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilen Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ile I. Aşama Eylem Planı (2016-2018) ve 2019/28 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca II. Aşama Eylem Planı (2019-2021) yayımlanmıştır.

Mezkûr Strateji Belgesi ve Eylem Planlarında Roman vatandaşların hem kısa hem de uzun vadede sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesinde eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarına ilişkin amaç, hedef ve eylemler belirlenerek bu konularda görev alacak sorumlu ve ilgili kuruluşlar gösterilmiştir. Ayrıca Dünya Romanlar Günü’nde gerçekleştirilecek faaliyetler ile kamuoyunda Roman vatandaşlar ve sorunları hakkında farkındalık oluşturulması, ilgili taraflar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda Roman vatandaşların sorunlarının tartışıldığı, kültürlerinin korunmasına yönelik görüşlerin ortaya atıldığı bir gün olarak kabul edilen 8 Nisan Günü; başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları olmak üzere; Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi, her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla ülkemizde de “Romanlar Günü” olarak kutlanacaktır.

8 Nisan Romanlar Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütülecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar mezkûr Bakanlık tarafından ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır.

Bu çerçevede tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

7 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI