altinoz.com.tr

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1754)

07 Kasım 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30941

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 1754

Ekli “Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 395 inci ve 401 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

6 Kasım 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.