altinoz.com.tr

Samsun İlinde Yapılacak Olan Katot Bakır ve Kimyasal Gübre Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4446)

03 Eylül 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31587

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4446

Samsun ilinde yapılacak olan katot bakır ve kimyasal gübre üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 5520 sayılı Kanunun 32/A ve geçici 12 nci, 6745 sayılı Kanunun 80 inci ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 393 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

2 Eylül 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.