tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları

04 Eylül 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30878 (Mükerrer)

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Karar No : 2019/3

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 14/06/2019 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

MADDE 1- “Concentrated human regular insuline” etkin maddeli “HUMULIN R U-500 IU 2,5 MG/ML 20 ML FLK.” isimli ilacın SUT eki EK-4/C Listesinde yer alan isminin “HUMULİN R U-500 IU 2,5 MG/ML FOR INJECTION” olarak değiştirilmesine,

MADDE 2- EK-4/C Listesinde 1111111100225 barkod numarası ile kayıtlı bulunan “SYPRINE 250 MG 100 TB” isimli ilacın isminin “SYPRINE 250 MG 100 CAPS.” şeklinde, etkin madde isminin “Trientine hydrochloride” şeklinde değiştirilmesine,

MADDE 3-“Pilokarpin nitrat” etkin maddeli “CF 19,8 MG DISC JEL” isimli ilacın SUT eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)” ne ilave edilmesine, gerekli SUT düzenlemelerinin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce yapılmasına,

MADDE 4- “Riociguat” etkin maddeli “ADEMPAS 0,5 MG 42 FTB”, “ADEMPAS 1 MG 42 FTB”, “ADEMPAS 1,5 MG 42 FTB” , “ADEMPAS 2 MG 42 FTB” , “ADEMPAS 2,5 MG 42 FTB” isimli ilaçlar için endikasyon ilavesine, gerekli SUT düzenlemelerinin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce yapılmasına,

MADDE 5- “İloprost trometamol” etkin maddeli “VENTAVIS 20 MCG/ML NEBULIZATOR ICIN SOLÜSYON İÇEREN 168 AMPUL” isimli ilacın %28,00 Kamu Kurum Iskontosu ile EK-4/A Listesine ilavesine, gerekli SUT düzenlemelerinin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce yapılmasına,

MADDE 6- “Seleksipag” etkin maddeli “UPTRAVI200 MCG 140 FİLM KAPLI TABLET”, “UPTRAVI200 MCG 60 FİLM KAPLI TABLET”, “UPTRAVI 400 MCG 60 FİLM KAPLI TABLET”, “UPTRAVI 600 MCG 60 FİLM KAPLI TABLET”, “UPTRAVI 800 MCG 60 FİLM KAPLI TABLET’, “UPTRAVI 1000 MCG 60 FİLM KAPLI TABLET”, “UPTRAVI 1200 MCG 60 FİLM KAPLI TABLET”, “UPTRAVI 1400 MCG 60 FİLM KAPLI TABLET”, “UPTRAVI 1600 MCG 60 FİLM KAPLI TABLET” isimli ilaçların EK-4/A Listesine ilavesine, gerekli SUT düzenlemelerinin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce yapılmasına,

MADDE 7- “Everolimus” etkin maddeli “AFINITOR 5 MG 30 TABLET” ve “AFINITOR 10 MG 30 TABLET” isimli ilaçlar için endikasyon ilavesine, gerekli SUT düzenlemelerinin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce yapılmasına,

MADDE 8- “Everolimus” etken maddeli “VOTUBIA 2,5 MG 30 TABLET”, “VOTUBIA 5 MG TABLET(30 TABLET)”, “VOTUBIA 10 MG TABLET(30 TABLET)” isimli ilaçların %41,00 Kamu Kurumun Iskontosu ile EK-4/A Listesine ilavesine, gerekli SUT düzenlemelerinin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce yapılmasına,

MADDE 9- Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nce acil durumlarda zehirlenme vakalarında kullanılmak üzere Antidot Stok Merkezince Hastanelere gönderilecek olan “Silibinin” etkin maddeli “Legalon-SIL 350 mg/flakon 4 flakon/kutu” isimli antidotun kutu/1 flakon fiyatının 5.712,336 TL/1.428,084 TL, günlük dozunun 70 kg hasta için 11 flakon olacak şekilde MEDULA sisteminde kayıtlı fiyatının güncellenmesine,

MADDE 10- Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-3 Listelerinde yer alan yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerden EK-l’de yer alan SUT kodu ve karşılığı alan tanımlarının fiyatlarının yeniden belirlenmesine oybirliği ile,

MADDE 11- SUT eki EK-3 Listelerinde yer alan ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerden EK-2’de yer alan SUT kodu ve karşılığı alan tanımlarının fiyatlarının yeniden belirlenmesine oybirliği ile,

Tamamı için tıklayınız.