Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14 Eylül 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30180

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

2017 yılından önce yapılan aşım sonucu doğan ve Yönetmelik hükümlerinin gerekliliklerini sonradan sağlayan taylar

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 2017 yılından önce yapılan aşım sonucu doğan ancak, Yönetmelik hükümlerinin gerekliliklerini sonradan sağladığı tespit edilen taylar için, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi halinde, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncı maddesi hükümleri uyarınca her bir at için idari para cezasının sahibi tarafından yatırılması kaydıyla tescil işlemleri yapılarak pedigrileriverilir.

Satın alınma tarihinden sonra yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen atlar

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikten önceki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, Türk vatandaşları tarafından yurt dışından satın alınmış olan ancak, anılan Yönetmelik değişikliği nedeniyle ithalatı gerçekleştirilemeyen kısrak ve tayların, Türk vatandaşları adına satın alındığının ilgili ülkenin yetkili makamlarınca belgelenmesi ve satın alındıkları tarihteki Yönetmelik hükümlerine uyması şartıyla yaş sınırı aranmaksızın ithalatına, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi halinde izin verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/4/2011 27910
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 29/2/2012 28219
2- 4/12/2012 28487
3- 5/3/2015

29286

 

Bu Yazıyı Paylaşın