altinoz.com.tr

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1810)

29 Kasım 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30963

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1810

Ekli “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 439 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

28 Kasım 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.”

MADDE 2- Bu Karar, 18/11/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi Sayısı
16/12/2006 26378
Sıra  No Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı  Resmi Gazetenin  Tarihi Sayısı
1. 21.07.2007 26589
2. 10.05.2008 26872
3. 23.01.2009 27119
4. 25.07.2010 27652
5. 13.02.2011 27845
6. 10.09.2012 28407
7. 09.10.2012 28436
8. 07.11.2013 28814
9. 24.04.2015 29336
10. 03.07.2017 30113
11. 31.08.2018 30521
12. 18.04.2019 30749