Saati İleri – Geri Almaktan Vazgeçmek Doğru

İdeolojik bakış açıları, kaynak göstermeden ortaya sürülen iddialar, Yaz/Kış Saati Uygulaması’nın kaldırılmasını savunmak bu çağda başınıza dert olabilir. Devir bilgiye erişme devri ve senede iki defa saati ileri geri almamızın mantıklı sebepleri olduğunu savunanlar yanılıyor olabilirler.

Sebepler ve belgeleri ile, Yaz/Kış Saati Uygulaması’ndan neden vazgeçmemiz gerektiğine dair bilgileri araştırarak derledik.

Yaz/Kış Saati Uygulaması (YKSU) gün ışığından faydalanmak ve enerji tasarrufu yapmak adına gerekli bir eylem gibi görünerek bazı ülkeler tarafından uygulanmışsa da, yapılan araştırmalar bu görüşün bütünüyle hatalı olduğunu, bırakın tasarruf yapmayı, saat değişimlerinin kayıp miktarını arttırdığını ve pek çok sektörün büyük sıkıntılar çekmelerine neden olduğunu göstermiştir.

2000 yılında gerçekleşen Sydney Olimpiyat Oyunları nedeniyle olası karışıklıkları engellemek adına Avustralya devleti Yaz Saati Uygulamasını fazladan iki ay uzatmıştır. Bu uygulamayı fırsat bilen UC Berkeley’in yaptığı bir araştırma, elektrik tüketiminde tasarruf yapıldığı düşüncesinin bütünüyle hatalı bir görüşten ibaret olduğunu ispatlamıştır. (1)

Aksini yönde iddialar bulunsalar da, tasarruf yapıldığı araştırma sonuçları ile ispat edildiği söylense de, ne yazık ki bu iddiayı destekleyen bilimsel bir veri bulunmamaktadır.

Bilakis, bu konuda yapılan hemen her araştırma değişen saat uygulamasının enerji tasarrufu yapmak yerine, daha uzun saatler boyunca çalışmak zorunda kalan soğutucu ve ısıtıcılar nedeniyle değişikliğin fazladan elektrik harcanmasına sebep olduğunu göstermektedir.

Saat uygulamasından vazgeçmenin bizi Batı dünyasından koparmak isteyenlerin gizli ajandasına hizmet ettiğini iddia edenler, bende gerçekten hayranlıkla karışık bir hayret duygusu uyandırdı. İnsanlar nasıl da yaratıcı olabiliyorlar! Herhalde ABD’de bulunan Arizona ve Hawai de Batı dünyasından kopmak istiyor, çünkü bu uygulamaya asla geçmemişler.

Avrupa ile saat farklı nedeniyle ticaret ve her türlü ekonomik ilişkinin zarar göreceğini söyleyenler, o halde Rusya ve AB’nin ticaret ilişkilerinde tam da bu sebeple büyük bir sorun olması gerektiğini düşünmeliyiz, çünkü Rusya, Yaz/Kış Saati Uygulaması’nı kullanmayan ülkelerden biridir.

Tam olarak kullanmayan da demeyelim, Rusya’da farklı yıllarda bu uygulamanın kullanıldığı olmuştur, ancak 2014’ten itibaren bütünüyle iptal edilmiş, öncesinde kısmen uygulanırken de ülkenin her yerinde değil, sadece belli bölgelerinde tercih edilmiştir. Saat uygulaması nedeniyle Rusya ile ticari işlemlerimizde herhangi bir kısıtlama yaşanmış mıdır? Rusya’nın AB ile bir sıkıntısı olmuş mudur? Bu konuda Rusya’nın bir kaybı olduğunu iddia etmek için elde herhangi bir araştırma sonucu bulunmakta mıdır?

SAATİ DEĞİŞTİRMEK ENERJİ HARCAMALARINI ARTIRIYOR

Bu konuda yapılan ikinci bir araştırma daha Yaz/Kış Saati Uygulaması’nın herhangi bir tasarrufa sahip olmadığını özetler nitelikte, bakınız ne diyor;

“Yaz Saati Uygulaması’nın (YSU) tarihi uzun zaman öncesine dayanıyor ve ihtilaflı bir konu olma özelliğini koruyor. I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı, 1970 petrol ambargosu boyunca uygulanan yöntem günümüzde sürekli bir uygulama halini aldı, ve yaygınlaştı, YSU için ilk gerekçe her zaman enerji tasarrufu konusu olmuştur. Yine de, şaşırtıcı şekilde YSU’nın enerji tasarrufunda bulunmayı sağladığına dair pek az ispat vardır. Bu makale Indiana eyaletinde yaşanan doğal bir deneyden faydalanılarak hazırlanılmış, bu deney 1970’lerden itibaren YSU kullanan Birleşik Devletler’de enerji tasarrufuna dair yapılan ilk deneysel ölçüm olma özelliğine sahiptir. Yerleşim yerlerinin elektrik kullanımına odaklandığımızda, ilk defa YSU’nun ev halkı üzerindeki etkilerini mikro veriler üzerinden inceleme özelliğine rehberlik ediyoruz.

Araştırma yerleşim yerlerinin büyük çoğunluğunun bulunduğu Indiana’nın güneyinde konuşlanan 7 milyondan fazla hane ve aylık faturaları üzerinde yapılan üç yıllık bir gözlem sonucunda elde edilmiştir. Bizim bu konuda en temel bulgumuz, uygulanan politikanın aksine, YSU’nın bilakis enerji harcamalarını arttırdığı yönündedir. Tespit edilen artış yaklaşık olarak %1 civarındadır, fakat bulgumuz gösteriyor ki bu etki YSU boyunca sabit kalmıyor. YSU nedeniyle tüketimde yaşanan en büyük artış kış aylarında ortaya çıkıyor, kış aylarında kayıp ortalama % 2-4 arasında artışa neden oluyor. Bu araştırma sonucu kullanılan aydınlatma, ısıtıcı ve soğutucular üzerine yapılan simülasyon sonuçları ile tutarlıdır. Tahminimize göre Indiana’da yaşayanların YSU esnasında elektrik faturaları yıllık 9 milyon dolar artış göstermiştir. Tahminimize göre yaşanan çevre kirliliğinin artışına sebep olması nedeniyle YSU’nın sosyal maliyeti 1.7’den 5.5 milyon dolara kadar değişebilen bir kayba neden olmaktadır. Sonuç olarak, iddiamız odur ki, bu etki Birleşik Devletler’in öteki eyaletlerinde daha da yüksek bir boyuttadır.” (2)

Burada bir noktayı açıklığa kavuşturmak gerekiyor, karşı çıktığımız yaz saati uygulaması mı yoksa kış saati uygulaması mı?

İngilizce belgelerde bu değişikliğin adı ‘Daylight Saving’, gün ışığından faydalanmayı ifade eder, bu durumda kış saati uygulamasının da adı ‘Daylight Saving’dir. İngilizcede bizde olduğu gibi bu değişikliğe iki ayrı isim değil, tek isim verilmiştir. Bu sebeple, kış saati uygulaması iyi ancak yaz saati uygulamasında bir sorun var gibi algılanmaması gerekir. Verdiğimiz belgeler değişiklik yapmanın zararlarını anlatmaktadırlar, bu saat ayarlarından biri iyi diğeri kötü dememektedirler!

Burada önemli olan saati ileri geri almaktır. İleri geri değiştirilen saatin yarattığı en ufak karışıklık bir gün boyunca saatin kaç olduğundan emin olamamamız değildir, hassas zaman ayarlı işler yapan havacılık ve ulaşım sektöründe yaratabildiği karışıklıkları düşünmenizi öneririm. Pek çok insanın uçaklarını kaçırmalarından tutun da, bankacılık ve borsa sektöründe yaratabileceği karışıklıklara kadar, işin aslı kaynak bölümünde verdiğimizi belgeleri inceleyecek olursanız, golf sahaları dahi bu değişiklik yüzünden her yıl milyonlarca dolar kayıp yaşamaktalarmış.

YERİNDE BİR KARAR

Bu uygulamanın bize elektrik tasarrufu sağlayacağını düşünenler halen Thomas Edison’ın ampulü ilk seri üretime geçirip yaydığı dönemde yaşıyorlar herhalde? Günümüzde ısınma ya da soğutma için kullandığımız ev ve ofis araçları yaktığımız ampullerin yüzlerce kat fazlası elektrik yakıyorlar ve YKSU bu pahalı tüketime sahip olan aletlerin kullanım sürelerini arttırarak bizi daha fazla enerji harcamak zorunda bırakıyorlar.

YKSU’nı savunan bazı yazarlar, meseleyi dış ticaret üzerinden izah etmeye çalışmışlarsa da, YKSU’nın vurduğu sektörler ticaret değil, sanayidir. Yapılan gözlemler, sanayi alanında YKSU’nın daha fazla enerji sarfiyatına neden olduğunu gösterirken, ticaret ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir etkiyi belgeleyen kimseye denk gelemedim.

Bilakis, yüzlerce ve binlerce farklı sektörün YKSU’ndan olumsuz etkilendikleri ve her yıl bu saat değişikliği sebebiyle milyonlarca, yüz milyonlarca dolar kayba uğradıkları gözlenmiş. (3)

Çocukların sabahın kör ışığında yollara dökülecek olmaları, Avrupa’nın belli başlı bazı ülkelerinde 6 ay güneşin hemen hiç doğmadığı gerçeğiyle birlikte yaşamak zorunda kalan ve yılın 6 ayında tüm hayatlarını karanlıkta sürdüren insanlarla kendimizi karşılaştırmamızı gerektirebilir. Finlandiya’nın bebesi 6 ay güneş görmeden yaşamayı başarıyorsa, sizin narin bebeleriniz de sabahları güneşi 1-2 saat geç görseler büyük bir sıkıntı olmaz diye düşünelim.

İnternet, Yaz/Kış Saati Uygulaması’nın gereksizliğini ve sebep olduğu kayıpları belgeleyen çok sayıda veri ile doludur. Vatandaşı gerçekten bilgilendirmek isteyen bir yazarın bunları tespit ederek okuması ve doğru ile yanlışı ideolojik eksenlerin ve kurmaca düşüncelerin karanlığından uzaklaşarak okumaları önemle tavsiye olunur.

YKSU’nın iptali yerinde bir karardır.

Kaynak: OdaTV-Şıvan Okuçuoğlu

·http://www.ucei.berkeley.edu/PDF/csemwp163.pdf

·http://www.nber.org/papers/w14429

·http://www.evrimagaci.org/fotograf/30/7217

·http://www.nytimes.com/roomfordebate/2014/03/06/daylight-saving-time-at-what-cost/daylight-saving-time-wastes-energy

·http://www.theatlantic.com/national/archive/2015/03/time-to-kill-daylight-saving/387175/

 

 

Bu Yazıyı Paylaşın