altinoz.com.tr

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

19 Aralık 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31339

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.