altinoz.com.tr

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

11 Ekim 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30915

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 17,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 18,25 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.