altinoz.com.tr

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07 Nisan 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31802

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1- 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Lisans sahibinin vergi mükellefiyetinin herhangi bir sebepten dolayı terkin edildiğinin veya vergi mükellefiyetini ortadan kaldıran benzeri durumların tespit edilmesi halinde,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.