altinoz.com.tr

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

12 Mart 2019 Tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 13/3/2019 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almaktadır.

Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.