altinoz.com.tr

Orta Vadeli Program (2020-2022)’ın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1618)

04 Ekim 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30908 (Mükerrer)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1618

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program (2020-2022)”m onaylanmasına, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

4 Ekim 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.