altinoz.com.tr

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Görev Süresinin Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar: 2019/443)

26 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30990

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar: 2019/443

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin bir yıl süreyle uzatılmasına, 1/2/2018 tarihli ve 7075 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI