altinoz.com.tr

Nükleer Güç Santrali Projeleri ile İlgili 2019/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

16 Ağustos 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30860

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Nükleer Güç Santrali Projeleri

GENELGE

2019/17

Ülkemizin artan elektrik enerjisi talebinin karşılanarak enerji arz güvenliğinin sağlanması, ithal enerji kaynaklarına bağımlılığın azaltılarak cari açığın düşürülmesi ve kaynak çeşitliliğinin artırılması için ülkemizde inşa edilecek nükleer güç santrali projelerinin başarılı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen nükleer güç santrali projelerinin gecikmeye mahal verilmeksizin tamamlanabilmesi ve nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla daha etkin bir şekilde kullanılmasını teminen, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş ve işlemler ivedilikle sonuçlandırılacak, ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık titizlikle sağlanarak üstlenilen görev ve sorumlulukların zamanında yerine getirilmesine azami özen gösterilecektir.

1980/19 ve 2012/8 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

15 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI