tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili 2019/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

16 Ağustos 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30860

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu

GENELGE

2019/18

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin kamu sektörü üzerindeki yükünün azaltılması amacıyla 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan (yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzeri) kamu binalarının 2023 yılı sonuna kadar asgari %15 enerji tasarrufu sağlaması hedeflenmektedir.

2020-2023 yılları arası tasarruf hedefinin gerçekleştirilmesi, uygulanacak enerji verimliliği önlemlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaların takip edilerek azami tasarruf sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi” Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca enerji tasarruf hedeflerinin gerçekleşme oranlan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığına raporlanacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca rehberde belirtilen tasarruf hedeflerinin sağlanması ve uygulamaların takip edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

15 Ağustos 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI