altinoz.com.tr

Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2019/1)

08 Ağustos 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30856

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan İlçe Sınıflarını Düzenleyen (EK: II) sayılı cetvelde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

İLİ                               İLÇESİ                    ESKİ SINIFI     YENİ SINIFI

AĞRI                             Hamur                                 4                          6

AĞRI                             Taşlıçay                               4                          6

ANKARA                     Ayaş                                    4                          3

ARDAHAN                  Damal                                  4                          6

ARDAHAN                  Çıldır                                   4                          6

ARDAHAN                  Posof                                   4                          6

BİNGÖL                       Kiğı                                      4                          6

BİNGÖL                       Adaklı                                  4                          6

ERZURUM                   Tekman                                4                          6

ERZURUM                   Şenkaya                               4                          6

IĞDIR                           Aralık                                  4                          6

IĞDIR                           Karakoyunlu                        4                          6

KARS                            Susuz                                   4                          6

KARS                            Digor                                   4                          6

MUŞ                              Hasköy                                4                          6

SİİRT                             Tillo                                     4                          6

TUNCELİ                      Pertek                                  4                          6

VAN                              Bahçesaray                          4                          6

ADANA                        Aladağ                                 5                          6

AKSARAY                   Eskil                                    5                          4

TRABZON                    Dernekpazarı                       5                         6”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.