altinoz.com.tr

Motorlu Taşıt Vergisi’nde Aslında Ne Oldu?

Şu anda görüşmeleri devam eden ve artık adet haline gelen yeni “Torba Yasa” kamuoyuna ilk açıklandığında Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin % 40 artırılacağı görülmüştü. Gelen tepkiler üzerine bu konunun yeniden değerlendirileceği söylendi. Aslında % 40 artırılacağı söylendiğinde de bazı kalemlerde artış % 68 civarındaydı. Şimdi de bu artışın % 25’e çekildiği söylense de artış % 50 civarında.

YENİ DÜZENLEME OLMASAYDI NE KADAR ARTACAKTI?

Torba yasa ile bir düzenleme yapılmasaydı zaten rutin % 15 artacaktı tarzında yalanlar üretilmiş olsa da, aslında bu artış daha az olacaktı. Çünkü bu artış kafaya göre veya birinin keyfine göre yapılmıyordu. Artışı belirleyen 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin Yetki başlıklı 10.maddesiydi. Bu madde diyordu ki;

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Ayrıca Bakanlar Kurulu’na bu oranın % 50 fazlasını belirleme yetkisi veriliyordu.

Önceki yıllarda yapılan artışları da listeleyelim ki, ortada geçmiş yıllarda öyle rutin bir artış olmadığı da görülsün:

YIL ARTIŞ(%)
2011 7,70
2012 10,20
2013 7,80
2014 3,93
2015 10,11
2016 5,58
2017 3,80

 

PEKİ İŞ NEREYE BAĞLANDI?

Artık sadece taşıt yaşı ve silindir hacmi dikkate alınmayacak. Aracınızın vergisiz satış değerine göre de bir basamaklama var. Bu basamaklamaya göre sadece 1-3 yaş arası otomobillerde ne ödeyeceğinizi tabloda görelim. Görelim ki, artışın % 25 olup olmadığı net olarak ortaya çıksın:

TAŞIT DEĞERİNE GÖRE 1-3 YAŞ ARASI OTOMOBİLLERDE YENİ VERGİLENDİRME
Silindir Hacmi(cm3) Taşıt Değeri(TL) Ödenecek Yıllık Vergi(TL) Değişim(%)
1300 ve aşağısı 40 bin TL’yi aşmayan 743,00 15
40 bin TL’yi aşıp 70 bin TL’yi aşmayan 817,00 26
70 bin TL’yi aşan 892,00 38
1301-1600’e kadar 40 bin TL’yi aşmayan 1.294,00 25
40 bin TL’yi aşıp 70 bin TL’yi aşmayan 1.423,00 37,5
70 bin TL’yi aşan 1.553,00 50
1601-1800’e kadar 100 bin TL’yi aşmayan 2.512,00 37,5
100 bin TL’yi aşan 2.741,00 50
1801-2000’e kadar 100 bin TL’yi aşmayan 3.957,00 37,5
100 bin TL’yi aşan 4.317,00 50
2001-2500’e kadar 125 bin TL’yi aşmayan 5.936,00 37,5
125 bin TL’yi aşan 6.476,00 50
2501-3000’e kadar 250 bin TL’yi aşmayan 8.276,00 37,5
250 bin TL’yi aşan 9.029,00 50
3001-3500’e kadar 250 bin TL’yi aşmayan 12.603,00 37,5
250 bin TL’yi aşan 13.749,00 50
3501-4000’e kadar 400 bin TL’yi aşmayan 19.815,00 37,5
400 bin TL’yi aşan 21.617,00 50
4001 ve yukarısı 475 bin TL’yi aşmayan 32.431,00 37,5
475 bin TL’yi aşan 35.379,00 50

 

Şimdi diyeceksiniz ki, “E işte ilk satırda % 15, ikinci satırda da % 26 yazıyor. O zaman şu tabloya da göz atmanızda yarar var. Çünkü TÜİK verilerine göre 2017 yılında 1300 silindir hacimli araçların sayısı toplamın sadece % 14’ü. 1301-1600 arası silindir hacimli araçlar ise toplamın % 80,6’sını oluşturuyor ki, orada artış % 37,5 ile % 50 olarak gözüküyor.

SONUÇ

İster özel ister ticari olsun, gider dahi yazılamayan Motorlu Taşıt Vergisi, çok ciddi oranda artışa uğradı. Bu artışı normal bir şeymiş gibi karşılamak, ama, fakat, lakin türü şeylerle savunmaya kalkmak, partizanlıktan öte bir anlam ifade etmiyor. Yediğimiz bu kazık öyle kolay kolay unutulur gibi durmuyor. Bununla birlikte bütün bu yeni MTV uygulamasının da öncelikle 2018 yılında alınacak araçlarla ilgili olduğu da gözden kaçırılmamalı.