Langırt Yasak!

Beni takip eden bilir. Langırt konusu benim favori konumdur. Oynama bakımından değil. Zamanında çıkarılmış ve ısrarla korunan bir kanun sebebiyle. Çünkü ülkemizde, kime ne zararı olduğu bir türlü anlaşılamayan langırt, yasak. Eşine az rastlanır bu saçmalığın dayanağı da 1072 sayılı kanun. Ele geçen her fırsatta bunu yazmalı ki, belki sıkılıp kanunu değiştirme yönünde bazı çalışmalar yapılır.

13.12.1968 tarihinde kabul edilen ve 27.12.1968 tarihinde de Resmî Gazete’de yayınlanan 1072 sayılı bu kanun, 6 maddeden oluşuyormuş ki 2008 yılında yapılan bir müdahale ile 4 maddeye indirilivermiş. Zaten 2 maddesi yürütme zaman ve şekli ile ilgili.

Kaldı geriye 2 maddesi. Birinci madde diyor ki;

Türk Ceza Kanunu’nun 228.nci maddesinin kapsamı dışında kalsa bile umuma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne ad altında olursa olsun kazanç kasdiyle oynanmasa dahi rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet istiyen, otomatik, yarı otomatik el veya ayakla kullanılan oyun alet veya makinaları ile benzerlerini bulundurmak veya çalıştırmak veya yurda sokmak yahut imal etmek yasak.

Bu kanunun uygulanmasında spor kulüpleri, gençlik teşekkülleri ve dernekler umuma açık yer sayılıyor.

Ancak, 7470 sayılı T.C. Turizm Bankası Kanununun 18 inci maddesi hükümleri saklı.

Ve sıkı durun, şimdi ikinci maddesi geliyor:

Birinci maddeye uymazsan, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adlî para cezası.

Bu ucube sayılabilecek yasağın kalkması için şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda bekleyen bir dosya varmış. Biri çıkar da “tarlaları sürer” diye mi korkuyorlar da dosya oralarda bekliyor belli değil.

Ama benim asıl merak ettiğim can alıcı soru şu:

LANGIRT oynarsak beş yıl hapis var. Peki İDDAA oynarsak nedir durum?

Sorunun cevabı, langırt yasağı saçmalığının açıklaması zaten.

Bu Yazıyı Paylaşın