MEB Genelgesi 2018/12 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Hakkında Genelge

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : 84037561-10.06.01-E. 10984894

05.06.2018

Konu : 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

GENELGE

2018/12

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği.

b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 16/05/2017 tarihli ve 84037561-10.06.01 -E.7019461 sayılı yazısı (Genelge No:2017/17).

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağı ilgi (c) Genelge ile belirlenmiştir. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (a ve b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Buna göre;

1- 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında;

a) Birinci kanaat dönemi, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecektir.

b) Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5 inci sınıf öğrencileri ve ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak olan hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin; eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilere yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amaçlarıyla 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında uyum eğitimi yapılacaktır.

c) Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019 ile 01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

ç) İkinci kanaat dönemi, 04 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecektir.

2- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi; yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi” örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

3- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ

Bakan

Bu Yazıyı Paylaşın