MEB Genelgesi 2017/29 Okul Servis Araç Sürücüleri ve Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi Hakkında Genelge

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı : 15923718-10.06.01-E.20939112

06.12.2017

Konu : Okul Servis Araç Sürücüleri ve Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi

GENELGE

<…>

İlgi : a) 25.10.2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği.

b) 22.11.2017 tarihli ve 26022156-101,04-E. 19880853 sayılı Makam Onayı.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği İlgi (a)’da belirtilen Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi ve Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi Kurs Programları ilgi (b) onay ile uygulamaya konulmuştur.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce hayat boyu öğrenme kapsamında, her yaş ve düzeyde olmak üzere her yaş grubundan vatandaşlarımıza yönelik mesleki ve teknik kurslar ile genel kurs programları düzenlenmektedir.

Son günlerde, okul servisi araç sürücülerinin ve bu taşıtlarda rehber personel olarak görev yapan kişilerin niteliklerine ilişkin kamuoyunda oluşan hassasiyetin giderilmesi ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verilebilmesi amacıyla öğrenci taşıma hizmetlerinin düzenli ve güvenli hâle getirilmesi için Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi ve Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi Kurs Programları hazırlanmıştır.

Adı geçen programlar ile bireylerin, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak ulaşım hizmetini gerçekleştirmede bu kurallara uyması, sürüş esnasında iletişimini güçlendirmesi, karayolunda sürüş tekniğine uygun güvenli ve ekonomik araç kullanma ile direksiyon uygulamaları yapabilmesi, trafik kurallarını bilmesi ve uygulaması, trafik kazaları ve oluş nedenleri hakkında bilgi sahibi olması, ayrıca okul taşıtları ve okul taşıtı sürücülerinin sahip olması gereken özellikler ile ilgili bilgi sahibi olması, öğrencilere karşı olumlu tutum ve davranış geliştirmesi, öğrencilerle sağlıklı ve etkili iletişim kurması ile okul taşıtlarıyla öğrenci taşımaya ilişkin genel kural ve ilkeleri bilmesi amaçlanmaktadır. Her iki programın kurs süresi 30’ar saat olarak planlanmış olup içeriklerde iş sağlığı ve güvenliği, sürüş psikolojisi, trafik sistemi veya trafik güvenliği, güvenli araç kullanımı, yolcu indirme ve bindirme kuralları ile okul taşıtları gibi başlıklara yer verilmiştir.

Söz konusu programlar ilgi (a) Bakanlık Makamının onayıyla; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmış ve e-Yaygın Sisteminde tanımlanarak uygulamaya konulmuştur.

Buna göre;

1- Konunun önem ve önceliği dikkate alınarak, halk eğitimi merkezlerince her türlü tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapılarak kurs açma faaliyetlerine başlanacaktır.

2- İlçe millî eğitim müdürlükleri de uygulama sürecinde bu yöndeki çalışmalara katkı sağlayacaklardır.

3- İllerde, ilgili vali yardımcısı başkanlığında, il millî eğitim müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü, jandarma alay komutanlığı, karayolları genel müdürlüğü, okul servis araçları odası ve şoförler odası temsilcilerinden oluşan bir yürütme ve koordinasyon birimi oluşturulacaktır. Bu birimin sekretarya hizmetleri İl Millî Eğitim Müdürlüklerince yürütülecektir.

4- İl Yürütme ve Koordinasyon Birimi kurs programının uygulanması ile servis araçları sürücü ve rehberlerine verilecek eğitimlerin planlama ve denetlenmesi vb. görevlerden sorumlu olacaktır. Bu birim her yarıyılda ilgili Bakanlıklara rapor sunacaktır.

Kamuoyu hassasiyeti dikkate alınarak yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda konuyla ilgili işlemlerin yapılmasını ve gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ

Bakan

Bu Yazıyı Paylaşın