tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4862)

26 Kasım 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31671

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4862

Ekli ‘‘Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Kasım 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 32 nci sırasında yer alan “Aile mahkemeleri” ibaresi, “6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adli yardım ve adli müzaharet hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri ile aile mahkemeleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar, yayımını izleyen ay başından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının

Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi Sayısı
30.12.2007 26742
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan

Düzenlemelerin Yayımlandığı  Resmi Gazetenin

Tarihi Sayısı
08.02.2008 26781
06.04.2008 26839
19.07.2008 26941
20.09.2008 27003
29.03.2009 27184
15.07.2009 27289
28.04.2011 27918
27.11.2011 28125
27.12.2011 28155
27.01.2012 28186
24.03.2012 28243
12.09.2012 28409
01.01.2013 28515
24.02.2013 28569
01.12.2013 28838
31.01.2015 29253
01.01.2016 29580
05.05.2016 29703
30.06.2016 29758
08.09.2016 29825
25.11.2016 29899
03.02.2017 29968
28.07.2017 30137
03.02.2018 30321
05.05.2018 30412
09.05.2018 30416
18.05.2018 30425
15.08.2018 30510
31.10.2018 30581 (Mükerrer)
19.12.2018 30630
31.12.2018 30642 (4. Mükerrer)
21.03.2019 30721
22.03.2019 30722
01.05.2019 30761
02.10.2019 30906
02.01.2020 30996 (Mükerrer)
22.03.2020 31076
31.07.2020 31202
30.08.2020 31229
23.12.2020 31343
30.01.2021 31380
30.04.2021 31470
02.06.2021 31499
22.06.2021 31519
30.07.2021 31553
30.09.2021 31614