tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12 Ekim 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31626

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “0-4 0C” ibaresi “maksimum 8 0C” olarak, “18 0C” ibaresi “12 0C” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “%18’in” ibaresi “%20’nin” olarak, “%17’nin” ibaresi “%18’in” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/4/2013 28616
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 29/6/2016 29757
2- 26/6/2020 31167