altinoz.com.tr

Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2282)

25 Mart 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31079

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2282

Ekli “Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.