Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30532

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MADDE 1 – 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İstanbul Altın Borsasını” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.’yi” şeklinde, birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya (a) bendi olarak “a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,” ibaresi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ve “Müsteşarlık” ibareleri sırasıyla “Bakanlıkça” ve “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığına”, “Müsteşarlığın” ve “Müsteşarlığa” ibareleri sırasıyla “Ticaret Bakanlığına”, “Bakanlığın” ve “Bakanlığa” şeklinde, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Müsteşarlıktan” ibaresi “Bakanlıktan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde, birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (b) bendi, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci, ikinci ve onuncu fıkralarında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Müsteşarlığın” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/5/2007 26528
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 3/9/2008 26986
2- 26/8/2009 27331
3- 14/9/2011 28054
4- 7/3/2013

28580

Bu Yazıyı Paylaşın