Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2014/41)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2021/27)

23 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31698 (Mükerrer)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 24/1/2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlar ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2014/41) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın