altinoz.com.tr

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile İlgili 2019/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

01 Mayıs 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30761

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Kamu İktisadi Teşebbüsleri

GENELGE

2019/8

8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi kapsamında teşebbüslerin sermayesinin tespitine ilişkin karar talepleri ile mezkûr Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesi kapsamında teşebbüslerin bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleriyle bağlı olmaksızın yurt dışında şirket kurmaları ve kurulmuş şirketlere iştirak etmelerine izin verilmesi ve bu konularda ilgili esasların kurumlar itibarıyla belirlenmesine ilişkin karar taleplerinin Cumhurbaşkanlığına sevkinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılması uygun görülmüştür.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri kapsamında kamu iktisadi teşebbüslerinde genel müdür hariç yönetim kurulu üyeliklerine Cumhurbaşkanı onayı ile yapılacak atamalarda beş üyeden dört üye için ilgili bakan, bir üye için Hazine ve Maliye Bakanı teklifte bulunabilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

30 Nisan 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI