altinoz.com.tr

Uçurtma ve Dronelar ile Yenilenebilir Enerji Üretiliyor

Araştırmacılar havadaki rüzgar enerjisi sistemlerinin analizi için yeni bir yazılım sunuyor.

Havadaki Rüzgar Enerjisi Sistemleri (AWES) rüzgar enerjisini toplamak için yeni bir teknoloji türü olarak karşımıza çıkıyor. Geleneksel bir rüzgar türbininin pahalı ve ağır bir ana direkten oluşmaktadır. AWES ile bir elektrik jeneratörünü zeminde hareket ettirmek için ipin gerilim kuvvetini kullanır, oysa normal enerji üretmek için kurulan sistemlerde elektrik enerjisi rüzgar türbinleri tarafından üretilir ve toprağa iletilir. Her iki durumda da, AWES düşük kurulum ve malzeme maliyetleri, rüzgarın daha yoğun ve az kesintili olduğu yüksek irtifalarda (500 metreden fazla) daha rahat çalışmaktadır. Aynı zamanda  kolay taşınma imkanı sayesinde onları uzak ve zor erişim alanlarında enerji üretmeye uygun hale getirir.

UC3M  Biyomühendislik ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nden araştırma yapan Gonzalo Sánchez Arriaga bu teknolojiyi, “Yüksek irtifalarda çalışan ve elektrik enerjisi üreten yıkıcı teknolojilerdir” diye açıklıyor.

Bu çerçevede, UC3M araştırmacıları, Uygulamalı Matematik Modelleme’de yakın zamanda yayınlanan bilimsel bir makalede AWES için yeni bir uçuş simülatörü sundular. Spanish National Institute of Aerospace Technology (INTA) dan Ricardo Borobia Moreno sunulan simülatöle ilgili olarak şu açıklamada bulunmuştur: ”Simülatör AWES‘in davranışını incelemek, tasarımlarını optimize etmek ve enerji üretimini maksimize eden yörüngeleri bulmak için kullanılabilir”.

Aynı zamanda şu sözleri de bizlere aktarıyor: ”Yapılan bu projede, uçuş testi yöntemleri gibi havacılık dünyasından enerji dünyasına ilginç bir teknoloji ve bilgi aktarımı gerçekleştiriliyor “diyor Ricardo Borobia Moreno.

Simülatör ile birlikte, araştırmacılar AWES için test uçuşu geliştirdiler. İki uçurtma sörfü uçağını çeşitli araçlarla donattılar ve uçurtmanın konumu, hızı, yan dönme açıları ve bağlama  gibi önemli bilgiler uçuş boyunca kaydedildi.

Büyüyen bir sektör haline geliyor

Araştırma faaliyetleri ve yüksek irtifalarda enerji üretimiyle ilgilenen  yeni şirketlerin oluşması, yani 500 metrede uçurtma ve drone’ların kullanılmasıyla son birkaç yılda Avrupa Komisyonu’nun ve birçok özel şirketin finansal destek vermesiyle birlikte  yüksek irtifalarda enerji üretimi giderek önem kazanmıştır.

Yapılan bu çalışmalar artan enerji ihtiyacının karşılanması için doğayla barışık bir alternatifi bizlere sunmaktadır. Doğada var olan enerjinin yine doğaya zarar vermeden insanoğlunun ihtiyaçlara sunmak için güzel bir yöntem sunulmuştur.