İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29932

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1205.10.90.00.00 Diğerleri 1.000
1205.90.00.00.00 Diğerleri 1.000
1206.00.91.00.19 Diğerleri 500
1206.00.99.00.19 Diğerleri 500
1207.60.00.00.00 Aspir Tohumu 600
1208.90.00.00.11 Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları 800
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 1.000

*Ton: Brüt ağırlık                                                                                                                                                           “

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın