altinoz.com.tr

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 607)

15 Ocak 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30656

CUMHURBAŞKANI KARARI:

Karar Sayısı: 607

Ekli ‘İthalat Rejimi Kararma Ek Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

14 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) belirtilen ürüne ilişkin satır aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiş; aynı listedeki 7 nci faslın sonuna aşağıdaki (3) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P. GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) Dipnot
AB, EFTA, F.ADA. GÜR. B-HER. G.KORE MLZY. 1 SİNG. D-8 D.Ü.
0703.10.19.00.11 49,5 49,5 0 49,5 49,5 30,9 49,5 49,5 3

(3) Gümrük vergisi 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanır.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.